Geen producten (0)

Verzenden & Retourneren

Art. 1 Verzenden

1.1 HipHip.eu/Miss Loca Sieraden verstuurt de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

1.2 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

1.3 Levering vindt plaats op het door de cliënt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

1.4 HipHip.eu/Miss Loca Sieraden draagt zorg voor een goede verpakking van de artikelen en voldoende frankering.

1.5 HipHip.eu/Miss Loca Sieraden is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van artikelen verstuurd per standaard post.

1.6 Aangetekend versturen van artikelen is ook mogelijk. De cliënt dient hierover vóór verzending duidelijke afspraken te maken met HipHip.eu/Miss Loca Sieraden. De kosten voor het aangetekend versturen zijn voor rekening van de cliënt.

1.7 Een rembourszending is mogelijk. De cliënt dient hierover v'óór verzending duidelijke afspraken te maken met HipHip.eu/Miss Loca Sieraden. De kosten voor de rembourszending zijn voor rekening van de cliënt. Deze kosten dienen vooraf overgemaakt te worden.

1.8 De verzendkosten worden automatisch berekend op basis van gewicht; de klant krijgt deze uiteraard te zien voordat hij/zij de bestelling definitief maakt. De standaard verzendkosten voor Nederland en de priority verzendkosten voor Europa bedragen de TNT Post tarieven. Voor aangetekende post/pakketpost gelden andere tarieven afhankelijk van de aangeboden services per land. Bij het doorlopen van het bestelproces krijgt de klant een keuzemenu te zien waar hij/zij de verzendmethode met bijbehorende kosten en de betaalmethode kan kiezen. Betalen kan via overschrijving, iDeal of via Paypal. De bovengenoemde verzendkosten zijn niet bindend en kunnen op ieder moment door HipHip.eu/Miss Loca Sieraden worden aangepast. De klant zal deze nieuwe verzendkosten altijd te zien krijgen voordat deze zijn/haar bestelling definitief maakt.

1.9 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van HipHip.eu/Miss Loca Sieraden.

Art. 2 Retourneren

2.1 De cliënt is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliënt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.

2.2 Indien het label dat is aangebracht op sommige producten wordt verwijderd, vervalt het recht dit artikel retourneren.

2.3 Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de cliënt HipHip.eu/Miss Loca Sieraden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, op de hoogte te stellen. Dit mag zonder opgaaf van reden gebeuren. HipHip.eu/Miss Loca Sieraden wil wel op de hoogte gesteld worden van de retourzending om zoekraken van producten zoveel mogelijk te voorkomen.

2.4 Indien HipHip.eu/Miss Loca Sieraden akkoord gaat met het retourneren van de desbetreffende producten (oorbellen en piercings mogen om hygiënische redenen niet geruild worden) is de cliënt verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliënt worden verhaald evenals het onvoldoende frankeren van de retourzending.

2.5 De retourzending dient binnen tien (10) werkdagen na melding door HipHip.eu/Miss Loca Sieraden te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen of niet vooraf gemeld dan heeft HipHip.eu/Miss Loca Sieraden het recht de zending te weigeren.

2.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft HipHip.eu/Miss Loca Sieraden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

2.7 Indien de cliënt gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, en HipHip.eu/Miss Loca Sieraden over zal gaan tot het restitueren van de factuurwaarde, zorgt HipHip.eu/Miss Loca Sieraden voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de cliënt aan HipHip.eu/Miss Loca Sieraden betaalde.

2.8 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn altijd voor rekening van de cliënt.

2.9 Onvoldoende gefrankeerde en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet door HipHip.eu/Miss Loca Sieraden geaccepteerd

2.10 Om hygiënische redenen kunnen oorbellen en piercings NIET geruild worden.

2.11 Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing.